Objednávka hry: + 420 604 960 779

Ceník

Aktuální výše příspěvků pro sezonu 2021

  • Dospělí 2.200,- Kč
  • Mládež do 18 let 1.500,- Kč
  • Senioři (hra pouze do 13 hodin) 1.100,- Kč
  • Závodní hráč na soupisce 1.500,- Kč
  • Pronájem skříňky 500,- Kč
  • Kurtovné 55 min 200,- Kč
  • Kurtovné (hra s členem) 100,- Kč
  • Nehrající člen 100,- Kč

Pro platbu příspěvků byl zřízen speciální bankovní účet. Věříme, že tento způsob bude pro Vás pohodlný a pro nás přehledný. Věnujte prosím pozornost dalším informacím ohledně specifikace platby. Číslo účtu: 258839495/0300 Elektronické bankovnictví: Do zprávy pro příjemce vkládejte: jméno, příjmení (té osoby, za kterou je placeno), platbu (např. 2200+500) a jako variabilní symbol uveďte rodné číslo. V případě, že budete platit z jednoho bankovního účtu za dva či více členů, rozdělte prosím platby po jedné pro každou osobu. Platba na poště: Tento kdo nemá k dispozici elektronické bankovnictví platí přímo na přepážce hlavní pošty, jelikož účet je zřízen u poštovní spořitelny a do zprávy pro příjemce opět vloží: jméno, příjmení (té osoby, za kterou je placeno), platbu (např. 2200+500) a jako variabilní symbol uvede rodné číslo. Děkujeme.